مشکلات رایج انواع فرها

مشکلات رایج انواع فرها

پخت به درستی صورت نمی‌گیرد اگر دمای فر به دمای تنظیم شده نمی‌رسد یعنی دما کمتر یا بیشتر از مقدار انتخاب شده است ممکن است مشکل از سنسور دمای اجاق گاز باشد یا اینکه ممکن است مشکل مربوط به صفحه کنترل فر باشد، که کارش کنترل عملکرد فر است. بعضی از فرهای دیواری دارای برد …

مشکلات رایج انواع فرها ادامه مطلب »